Το καλάθι μου

Mini Cart

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CAPCAP»

Σας γνωστοποιούμε ότι όπου στο εξής γίνεται λόγος για ιστότοπο νοούνται οι κάτωθι ιστοσελίδες: www.capcap.gr και www.capcapstore.gr.

Σας γνωστοποιούμε ότι όπου στο εξής γίνεται λόγος για ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ νοούνται τα κάτωθι εμπορικά σήματα: Cap Cap

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ( www.capcap.gr , www.capcapstore.gr , ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΕΡΓΟΥΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “CAPCAP” που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Πανόρμου αριθμ. 26, Τηλ. Επικ. 2105317360) και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας. Για το λόγο αυτό, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο αποδέχεστε την παρακάτω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περαιτέρω σελίδες του ιστότοπου.

Η πιο κάτω Δήλωση μπορεί να επικαιροποιείται με αλλαγές. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτική βάση. Στο τέλος της παρούσας Δήλωσης αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 γίνεται κατά την εγγραφή σας ως μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter), ως και την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων της εταιρείας, εκ μέρους σας προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία που ζητούνται από τον ιστότοπο για την εγγραφή σας στις ανωτέρω υπηρεσίες είναι τα ελάχιστα δυνατά και μόνον τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της παρεχόμενης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο.
β) Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ..
γ) Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δεν σας ταυτοποιούν άμεσα.
δ) Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ. για τη μέσω αυτών εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς εμάς.

Τα δεδομένα (προσωπικά ή μη) που χορηγούνται προς τον ιστότοπο από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και ειδικότερα :

(α) για τη διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων
(β) για να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών
(γ) για να καταστεί δυνατή η πώληση των προϊόντων μας σε επισκέπτες - πελάτες της και η έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου, για την φορολογική διεκπεραίωση της συναλλαγής, καθώς και η αποστολή αυτών στην έδρα του πελάτη και την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής.
(δ) για να παρέχονται υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να μπορεί η εταιρεία να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις
(ε) για να αποστέλλονται σε εσάς ενημερωτικά δελτία, σχετικά με τα προ ϊ όντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων προσφορών ή εκπτώσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχετε επιλέξει
(στ) για τη διαχείριση ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές, καθώς και για τη διαχείριση αιτημάτων επιστροφής χρημάτων.
(ζ) για να διατηρείται ο ιστότοπος, καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες και κατ’ επέκταση να προστατεύεται και ο λογαριασμός σας από τέτοιου είδους ενέργειες . Αυτό επιτυγχάνεται με παρακολούθηση της περιήγησής σας στον ιστότοπό μας , προκειμένου να εντοπίζονται και να επιλύονται άμεσα ζητήματα τέτοιας φύσεως.
(η) για τη διαχείριση της ιστοσελίδας, για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να ταυτοποιήσουν αυτούς.
(θ) για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που διεξάγονται από εμάς, προκειμένου να ειδοποιείστε αν έχετε κερδίσει και να παραλάβετε το δώρο σας.
(ι) προκειμένου μέσα από το ιστορικό αγορών διαφόρων πελατών να διακρίνουμε τάσεις και να βεβαιωθούμε ότι συμβαδίζουμε με τη ζήτηση της αγοράς, καθώς και να εξελίξουμε τα προ ϊ όντα και τις υπηρεσίες μας.
(κ) για την ενημέρωσή σας για υπάρχουσες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης.

Νομική βάση για τη συλλογή και διατήρηση των ως άνω δεδομένων αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1β (σύναψη σύμβασης μεταξύ των μερών), 6 παρ. 1γ (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση εκ μέρους ημών, ως υπευθύνων επεξεργασίας και δη για τη φορολογική διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής και τη δυνατότητά μας να απαντάμε σε παράπονα και ερωτήσεις των πελατών μας, στα πλαίσια του δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή) και 6 παρ. 1 στ (εκπλήρωση ζωτικού μας συμφέροντος για την διαχείρηση του ιστοτόπου μας, την εξασφάλιση της ασφάλειας αυτού και την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εκ του νόμου απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του εταιρείας και του πελάτη.

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους πελάτες μας, νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να αντιταχθεί στην αποστολή των μηνυμάτων αυτών.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του υποκειμένου/χρήστη δε θα διαθέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, αλλά ούτε και για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που ρητώς προβλέπονται στην παρούσα.

Επίσης, ουδεμία διάθεση προσωπικών δεδομένων δεν θα λάβει χώρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) ή διεθνή οργανισμό, χωρίς ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε κάθε διαδικασία συλλογής και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, η ανταπόκριση των οποίων ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της (π.χ. newsletters) και για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του ιστοτόπου της, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στ. του ΓΚΠΔ.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή του χρήστη, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνεται άμεση γνώση της ταυτότητας του χρήστη μέσω αυτών. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να προσφέρεται στο χρήστη πιο άνετη χρήση. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που διατηρουν:

1) το, μοναδικό για κάθε χρήστη, αναγνωριστικό συνεδρίας για να μπορεί να συνδέεται ο εκάστοτε πελάτης στον λογαριασμό του και να μπορεί να πραγματοποιεί αγορές και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του.
2) την πληροφορία γλώσσας που έχει επιλέξει στον ιστότοπο
3) την πληροφορία συναλλάγματος που έχει επιλέξει στον ιστότοπο
4) μη προσωπικές πληροφορίες ανάλυσης επισκεψιμότητας και κίνησης στον ιστότοπο (google anaytics).

Σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου δίδεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επιλέξει ποιου είδους αρχείων cookies την τοποθέτηση επιτρέπει. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του ιστότοπου . Συγκεκριμένα, σε μόνιμη βάση, αναρτάται επιγραφή στον ιστότοπο , στην οποία τα cookies, διαχωρίζονται ως εξής:

α) Αυστηρά απαιτούμενα cookies, τα οποία απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ορίζονται μόνο ως απάντηση σε επιλογές του χρήστη, όπως γλώσσα, νόμισμα, περίοδο σύνδεσης, προτιμήσεις απορρήτου. Σε περίπτωση που αποκλειστεί η χρήση αυτών από το πρόγραμμα περιήγησης, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
β) Cookies που σκοπό έχουν την ανάλυση της επισκεψιμότητας και των στατιστικών και επιτρέπουν τη διαπίστωση της πηγής επισκεψιμότητας, συλλέγοντας πληροφορίες σε σύνολα δεδομένων. Επίσης, βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων περί του ποια προϊόντα και υπηρεσίες τυγχάνουν δημοφιλείς. Ο χρήστης δύναται, ανά πάσα χρονική στιγμή, να επιλέξει ή να εναντιωθεί στην τοποθέτηση αυτών των cookies.
γ) Cookies που χρησιμοποιούνται για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί προφίλ του χρήστη και να εμφανίζονται σχετικές με τα ενδιαφέροντά του διαφημίσεις. Ο χρήστης δύναται, ανά πάσα χρονική στιγμή, να επιλέξει ή να εναντιωθεί στην τοποθέτηση αυτών των cookies, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις για τα ενδιαφέροντά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρκεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας θα εξαρτηθεί από το χρόνο συνεργασίας μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας, από το χρόνο διάρκειας της επιχείρησης και από το εν γένει ρυθμιστικό - φορολογικό πλαίσιο και πάντως όχι πέραν του απολύτως εύλογου χρονικού διαστήματος, για την εκπλήρωση των άνω σκοπών επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα κάθε πελάτη-μέλος του ιστοτόπου θα καταστραφούν αυτόματα, σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 10 ετών χωρίς να κάνει χρήση του λογαριασμού του ή σε περίπτωση που η επιχείρηση κλείσει. Στην περίπτωση όμως που ο πελάτης προβεί σε αγορά προϊόντων από τον ιστότοπο, η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του για διάστημα 20 ετών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης πώλησης (γενική παραγραφή).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ιστότοπος δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη/υποκείμενο προσωπικών δεδομένων τα όποια έχει συλλέξει και αποθηκεύσει να ζητήσει την άμεση διαγραφή τους (άρθρο 17 Κανονισμού), να διορθώσει (άρθρο 16 Κανονισμού), να περιορίσει (άρθρο 18 Κανονισμού), να μεταφέρει σε άλλη επιχείρηση (άρθρο 20 Κανονισμού) ή/και να ενημερώσει τα προσωπικά του δεδομένα (άρθρο 16 Κανονισμού), ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος διά της άνωθεν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εταιρεία διαθέτει προθεσμία 30 ημερών, για να απαντήσει σχετικά. Ηεταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να αρνηθεί τη διαγραφή μέρους των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητα στην ίδια για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για την προάσπισή των εννόμων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Επίσης, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για περιστατικό παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει συλλέξει και αποθηκεύσει σε κανένα τρίτο φορέα. Κατ’ εξαίρεση από τoν ανωτέρω κανόνα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή/και γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει στην κατοχή της προς τρίτους, αποκλειστικά και μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

• Εάν τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, λ.χ. κατόπιν πρόσκλησης από κάποιο Δημόσιο Φορέα (Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσίες Ελέγχου Πληρωμών, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κ.ο.κ.).

Η εταιρεία δύναται επίσης να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε πωλητή της, συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, διοικητικό στέλεχος, ασφαλιστή, επαγγελματικό σύμβουλό της, Δικηγόρο, Λογιστή, πράκτορα, προμηθευτή, Τράπεζα (εκτελούντες την επεξεργασία), στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και στον Κανονισμό και αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση των αναφερόμενων στα κείμενα αυτά σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό, ρητά προβλέπεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στα πλαίσια των ως άνω εντολών (εκτελών την επεξεργασία), υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου επεξεργασίας και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην παρούσα σκοπών, ώστε το απόρρητο των χρηστών να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από τον εκπρόσωπο του υπευθύνου επεξεργασίας, www.capcap.gr . και www.capcapstore.gr , κ. Δημήτριο Μεργούπη, στο τηλ. 2105317360 ή διά μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Η παρούσα επικαιροποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018.

 

Ορισμός εταιρείας

Όροι χρήσης που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου καθώς και για την απόλυτη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕE) 679/2016, των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου και των χρηστών των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών, σύμφωνα με την ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται το ότι η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου, κατά την απόλυτη κρίση της και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια κατοχής και επεξεργασίας δεν θα υπερβεί το απολύτως εύλογο, για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στο παρόν σκοπών, χρονικό διάστημα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός εάν σημειώνεται κάτι άλλο, όλα τα στοιχεία και υλικά, συμπεριλαμβανομένων του κώδικα των ιστοσελίδων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, video clips, ή άλλων υλικών, που υπάρχουν στο e-shop, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ιστοτόπου κι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα κατατεθέντα της εταιρείας . Κανένα υλικό από αυτή την παρουσίαση δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, να ταχυδρομηθεί, μεταφερθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) οτιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται, στον υπολογιστή τους, για προσωπική και μόνο χρήση κι οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του υλικού του ιστοτόπου για άλλους σκοπούς πλην αυτής της προβολής της στο περιβάλλον του Internet και τις ιστοσελίδες της εταιρείας .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι δημιουργοί κι οι συντελεστές του ιστότοπου δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση, αποκλειόμενης ακόμη και τούτης της ελαφράς αμελείας, για οποιαδήποτε ζημία, σοβαρή ή μη, που θα επέλθει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας για χρήση του υλικού του ιστότοπου. Σε περίπτωση, κακής χρήσης του υπολογιστή σας, από σας, εσείς κι όχι οι δημιουργοί ή οι συντελεστές του ιστότοπου επιβαρύνεστε με το σύνολο των δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωσή του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ WEBSITES (LINKS)

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές, που σχετίζονται με τους δεσμούς αυτούς, πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους τρίτους κι όχι προς τους συντελεστές του ιστότοπου. Η σύνδεση του ιστότοπου μέσω δεσμών με άλλες ιστοσελίδες δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχομένου των άλλων ιστοσελίδων από τους δημιουργούς ή συντελεστές του ιστότοπου κι ουδεμία δημιουργεί ευθύνη τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από και ερμηνεύονται κατά το ισχύον ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε ανακύψει σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του κάθε επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και των συνδεόμενων με αυτόν υπηρεσιών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί τους όρους χρήσης κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον παρόντα ιστότοπo ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας.

Ο ιστότοπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στους όρους χρήσης (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν συμφωνεί με τους ανωτέρω παρατιθέμενους όρους χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Γενικοί όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές και, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη ή άλλη υποχρέωση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά: πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε αντιγραφή, ολικά ή μερικά, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ολικά ή μερικά αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα CAPCAP ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα CAPCAP (ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά) για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Το διαδικτυακό κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς εκ μέρους του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη: (1) πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ρητά με τους παρόντες όρους χρήσης.

Γενικοί όροι & Προϋποθέσεις Παραγγελίας

Κατάρτιση της πώλησης

(1) Μόλις πατηθεί το κομβίο «Επιβεβαίωση Παραγγελίας», ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά των αγαθών που βρίσκονται στο καλάθι του και απαιτείται από αυτόν να συμφωνήσει και να αποδεχτεί ρητά την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών.

(2) Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά την υποβολή των οποίων ο πελάτης ο ίδιος τηλεφωνεί στη γραμμή επικοινωνίας πελατών 210 5317360 προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προσφερόμενη παραγγελία και την αποδοχή των Όρων Αγορών. Εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα πρέπει να επιλέξει ενεργητικά την αποδοχή της παραγγελίας πατώντας το αντίστοιχο κομβίο, διαφορετικά, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί εντός 10 ημερών ή αρνηθεί, η παραγγελία του θα ακυρώνεται. Εφόσον δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, ο καταναλωτής θα αποδέχεται πριν από την παράδοση των προϊόντων την παραγγελία και τους Όρους Αγορών, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων.

(3) Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από το CAPCAP . Ωστόσο, η επιβεβαίωση αυτή δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης για αγορά του πελάτη.

(4) Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης από το CAPCAP, η οποία θα αποστέλλεται στον πελάτη/ χρήστη με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας και επιβεβαίωσης αποστολής ή επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή από το κατάστημα.

Διαθεσιμότητα αγαθών

(1) Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην προβαίνει στην ολοκλήρωση κατάρτισης της σύμβασης πώλησης. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε ο ίδιος να διενεργήσει την πληρωμή.

(2) Αναφορικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 2 εργασίμων ημερών για το εάν και κατά ποιο χρόνο τα προϊόντα θα γίνονται διαθέσιμα και κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η παράδοσή τους.

Παράδοση προϊόντος : Παραλαβή από κατάστημα / Αποστολή στον τόπο επιλογής του πελάτη

(1) Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων αναγράφονται και στην ειδική θέση ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ στη σχετική ένδειξη σε κάθε προϊόν.

(2) Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμ βάνει το CAPCAP πραγματοπ οιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00π.μ. έως τις 16:00μμ. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.