Το καλάθι μου

Mini Cart

Πληρωμές & Ασφάλεια

ΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

(1) Όλες οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα του CAPCAP αναγράφονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α..

(2) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί , ήτοι αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

(3) Συναλλαγές πάνω από 500€ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ποσού άνω των 500,00€, η εταιρεία δεν εγγυάται την εντός 2 εργασίμων ημερών (βάσει ΠΟΛ. 1216/01.10.2014) κατάθεση μετρητών άνω των 500,00 € για λογαριασμό του πελάτη. Εφόσον ο πελάτης προχωρήσει στη συναλλαγή, σε περίπτωση που η δαπάνη κριθεί μη εκπέσιμη εξ αυτού του λόγου, ρητώς αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται ευθύνη εταιρείας.

(4) Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από το CAPCAP , αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες MasterCard, Visa, Diners.

(5) Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζομένων με την εταιρεία Τραπεζικών Ιδρυμάτων, στο οποίο διατηρεί η τελευταία τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποστολή παράλληλα με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος στο οποίο έχει προβεί ο πελάτης στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες). Αν δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός πέντε (5), το πολύ, εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα και όχι στην εταιρεία.

(6) Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από την εταιρεία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Διατήρηση κυριότητας

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων, εκ μέρους του πελάτη/ χρήστη για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένης ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση (π.χ. μεταπώληση) των προϊόντων.